فیلم مستند
تاریخ: ۱۰-۱۵-۱۳۹۴
این مستند به حال و هوای مسافرین اربعین می پردازد.
بیشتر
عکس منتخب
تاریخ: ۱۰-۱۵-۱۳۹۴
عکس منتخب از بین ۳۰۰۰ عکس ارسال شده توسط شرکت کنندگان در مسابقه.
بیشتر
نقاشی اربعین
تاریخ: ۱۰-۱۵-۱۳۹۴
نقاشی منتخب از نقاشان یاران اصحاب الحسین ع
بیشتر
مقاله معماری
تاریخ: ۱۰-۱۵-۱۳۹۴
این مقاله به فضای معماری متاثر از فضای اربعین پرداخته است.
بیشتر